Loading...

8oz (250 ml) Squeeze Spray Bottle

8oz (250 ml) Squeeze Spray Bottle
  • 8oz (250 ml) Squeeze Spray Bottle
  • 8oz (250 ml) Squeeze Spray Bottle

CODE: WP-008

Wholesale price: $4.50

90 points
5 points (?) 

Plastic squeeze/spray bottle

Type/Packaging: 8oz (250 ml)